Tréningy

Vyberte si tréning

Dlhá hra

Cieľom tréningu by mali byť konštantné, rovné a optimálne dlhé rany. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné časté opakovanie náležitého pohybu, ktorým sa švih zautomatizuje. Ten je definovaný individuálne v tréningovom pláne, ktorý vychádza z úvodnej analýzy. Kladieme mimoriadny dôraz na jeho časté a správne opakovanie. To má obrovský vplyv na udržanie výkonu i za turnajových či iných záťažových podmienok.

Súčasťou tréningového plánu je:
– popis doporučených zmien
– vyfotené a popísané porovnanie švihu pred a po tréningu
– vyfotené a popísané drilly, ktoré slúžia ako dôležitá predloha behom tréningu a urychľujú stabilizáciu nového pohybu.

IMG_6698-1 IMG_6950-2 IMG_6910-3 IMG_6868-4

Krátka hra

Cieľom tréningu je zvládnutie variabilných hracích situácií v blízkosti greenu. Chipp, Pitch-Chipp, Pitch, Lob Shot a Bunker Shot sú techniky, ktoré si v rámci kurzu krátkej hry plne osvojíte.

P1320555b P1320559 P1320560 P1320561

Putting

Puttovanie má obrovský vplyv na výsledok hry a kladieme naň veľký dôraz. Tomu zodpovedá aj naše využívanie špičkového prístroja Sam PuttLab ako pre špecifickú diagnostiku, tak aj pre vlastný tréning.

IMG_6619-1IMG_6616-opt printscreen2-4 printscreen1-3

Course management

Cieľom tohoto tréningu je optimálne využitie potenciálu hráča na danom ihrisku. Počas hry na 9 jamkovom ihrisku sa kladie dôraz na jej stratégiu, správny výber golfovej palice, zvládnutie rôznych hracích situácii atď.

IMG_4819edited-1 IMG_4821edited_2 IMG_2687-3 IMG_3731-4

Indoor tréning

Cieľom zimného tréningu je optimalizovanie formy na budúcu sezónu. Východiskom sú slabiny z minulej sezóny a ich eliminácia. Za použitia simulátora a iných moderných diagnostických zariadení sa technika švihu často vylepšuje progresívnejšie než vonku. V porovnaní s turnajovou sezónou poskytuje zimný halový tréning viac priestoru a času techniku ​​meniť a zlepšovať sa.

TRÉNUJTE V ZIME, HRAJTE V LETE!

IMG_4634-1 IMG_4631-2 IMG_4657-3 IMG_4664-4

Zelená karta

je takzvaná skúška golfovej spôsobilosti. Túto kartu u nás získate na základe úspešného absolvovania skúšky z golfových pravidiel, etikety a samozrejme aj praktickej časti, ktorou je samotná hra adepta na golfovom ihrisku. Tomu predchádza cca. 10 hodín výučby, počas ktorých nových golfistov všetko potrebné naučíme. Táto karta oprávňuje svojho držiteľa na vstup na vačšinu golfových ihrísk. Absolvovanie tohoto základného kurzu považujeme za veľmi potrebné pre všetkých začínajúcich golfistov aj z toho dôvodu, aby si túto krásnu hru užívali oveľa viac a správne už od začiatku.IMG_6747-1 IMG_6962-2

IMG_7002-opt