Analýza golfovej hry

Dôkladná analýza jednotlivých druhov hry je základným predpokladom pre správny rozvoj golfistov.

Cieľom analýzy je vytvoriť hráčovi jasnú predstavu o tom, čo má robiť. Progres techniky hry je vďaka tomu o to rýchlejší a domnievame sa, že len tak sa dá naozaj trénovať s chuťou.

 

DLHÁ HRA

PUTTING

COURSE MANAGEMENT

Skrolujte nižšie

Prehľad jednotlivých analýz

Dlhá hra

Počas analýzy dokážeme pomocou špičkovej techniky 1,5sekundový pohyb rozdeliť do 90 častí, ktoré nám za pomoci golfového softvéru umožnia švih veľmi detailne rozobrať. Diagnostikujeme let loptičky s nadväznosťou na pohyb hráča, popisujeme prepojenie medzi technikou, konzistentnosťou, ale aj zdravým bezbolestným pohybom samotného golfistu.

Súčasťou analýzy je:
– získanie informácií o predstavách hráča
– pomocou modernej videotechnológie natočenie existujúcej hry
– na základe rozboru videozáznamu a predstáv hráča stanovenie tréningovej línie
– vytvorenie indiv. tréningového plánu a jeho odovzdanie v elektronickej forme klientovi

Súčasťou tréningového plánu je:
– popis doporučených zmien
– vyfotené a popísané porovnanie švihu pred a po tréningu
– vyfotené a popísané drilly, ktoré slúžia ako dôležitá predloha behom tréningu a urychľujú stabilizáciu nového pohybu.

IMG_7011-1IMG_7018-2IMG_6695-3IMG_6722-4

Chip

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne). Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem
psum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti.

IMG_6962IMG_6950IMG_6893IMG_6910

Pitch-Chip

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne). Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem
psum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti.

Pitch

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne). Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem
psum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti.

Lobshot

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne). Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem
psum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti.

Bunkershot

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne). Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem
psum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‘lorem ipsum’, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Sem príde text, sem príde text’ sa obsah vypĺňanej oblasti.

Putting

S pomocou precízneho ultrazvukového systému Sam PuttLab dokážeme v číslach a grafoch znázorniť, čo sa skôr len ťažko odhadovalo.

Všetky tieto dáta sú zdokumentované a uložené, vďaka čomu môže hráč aj tréner porovnať hodnoty s predchádzajúcimi záznamami a transparentne vyhodnotiť vplyv tréningu.

Do puttingovej analýzy nespadá len vyhodnotenie technických parametrov samotného úderu. Zisťujeme mnoho ďalších faktorov, ktoré v nemalej miere výsledok ovplyvňujú. Medzi ne patrí celková príprava na putt, schopnosť čítania greenu, vplyv na skóre počas psychickej záťaže, výber samotného putteru s nadväznosťou na celkové držanie tela a ďalšie.

Aj v prípade puttingovej analýzy dostane hráč, podobne ako pri dlhej hre, v elektronickej podobe tréningový plán. Ten obsahuje vyhodnotené dáta zo Sam PuttLab systému, popísané návrhy zmien a doporučené cviky k zlepšeniu.IMG_6619-1 IMG_6781-2

printscreen1-3printscreen2-4

Course management

Cieľom analýzy je:

Zistiť počas hry na 9-jamkovom ihrisku, v ktorých oblastiach má golfista najväčšie slabiny a čo sú naopak jeho silné stránky.

Celkové vyhodnotenie poznatku z ihriska optimalizuje výkon golfistu a je aj základom pre vytvorenie následnej tréningovej línie. Tento druh analýzy môže hráčovi výrazne pomôcť aj počas turnajovej sezóny, kedy by technické zmeny švihu nemali byť hlavnou tréningovou prioritou.

Vyhodnocujeme:

  • Stratégiu hráča
  • Výkonnosť hráča s ohľadom na dané ihrisko
  • Formu využitia vlastného potenciálu
  • Výber palice
  • Psychiku hráča a jej vplyv na skóre
  • Celkové hracie zručnosti s ohľadom na turnajovú, či inú záťaž